Smijeh kao vježba :) disanja

Smijeh kao vježba :) disanja

Serijal tehnika disanja koji govori o mogućnostima održavanja i vraćanja potpune funkcije pluća. Kaido predstavlja tehnike disanja za poboljšanje i održavanje kondicije i osnaživanje dišnog sustava nakon virusa. 
Tehnike disanja: smijeh kao vježba.

SMIJMO SE! Kontrolirajmo smijeh i disanje preko smijeha. Vježbe za održavanje i vraćanje funkcije pluća – nova serija video uputa. Hvala http://www.kaido.eu/ Zagreb ekipi na podršci u organizaciji Seminara disanja kroz proljeće i ljeto 2020. Zovite za savjet i pomoć, a nadamo se da će ovi uradci nekome koristiti u oporavku. Pretplatite se i preporučite! SMIJMO SE.